Opdrachtgever

GGD GHOR

Website

www.ggdghor.nl

Chantal van Heertum

interim communicatieadvies & infographics

Tijdelijk communicatieadvies en vormgeving VIP

We weten allemaal hoe belangrijk het is om tijdens pandemieën goed voorbereid te zijn. Daarom zet ik me graag in voor het VIP programma voor GGD GHOR. Het programma VIP is in 2022 opgesteld door GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van de 25 GGD’en, in opdracht van het ministerie van VWS. Met dit programma wil de overheid infectieziekten in de toekomst beter kunnen voorkomen, signaleren en bestrijden.

Met veel plezier lever ik mijn bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken (grote en kleine communicatievragen) en werk ik aan een aantal mooie grotere projecten.

Zo werkte ik aan…

  • Een praatplaat over carrièreperspectief
  • Een overzicht van beschikbare budgetten voor GGD’en
  • Aansprekende illustraties voor GGD GHOR Masterclasses
  • Vormgeving en illustraties voor het Activiteitenverslag 2023
  • Vormgeving en illustraties voor het rapport ‘Een goed carrièreperspectief voor alle IZB-professionals bij GGD’en’ en de bijbehorende handreiking met concrete tips en aanbevelingen

Ik word er gelukkig van wanneer ik niet alleen de ruimte krijg om te illustreren en vorm te geven, maar ook de ruimte voel om – op verzoek en ongevraagd – suggesties te doen en nieuwe ideeën te opperen.