Opdrachtgever

GGD Hart voor Brabant

Website

www.ggdhvb.nl

Chantal van Heertum

communicatieadvies & infographics

Infographics Young Minds Matter

In 2019 voelde 1 op de 5 jongeren zich psychisch ongezond. Een derde van de jongeren voelde zich eenzaam. 1 op de 3 jongeren meldt een toename van psychische klachten door corona. De ambitie van Young Minds Matter is om als GGD samen met jongeren, ouders, scholen, gemeenten en partners een omgeving te creëren waarin jongeren met mentale gezondheidsproblemen de juiste aandacht, zorg en begeleiding krijgen. Om dit doel te verwezenlijken is de pilot Young Minds Matter opgezet.

GGD Hart voor Brabant heeft mij gevraagd mee te denken over de naam en aanpak. En vervolgens om middels een visuele weergave duidelijk te maken waar het van Young Minds Matter voor staat en waar zij over vijf jaar wenst te staan. Met als doel alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en stakeholders in één oogopslag de informatie te geven die zij nodig hebben om te bepalen of Young Minds Matter op koers ligt.

Hiervoor heb ik in de afgelopen jaren meerdere infographics ontwikkeld.

Samen met én vanuit jongeren, hun netwerk, partners, gemeenten, scholen en de leefomgeving

Om in één oogopslag duidelijk te maken dat een integrale aanpak essentieel is, heb ik ervoor gekozen om de infographic om jongeren, partners en de omgeving te laten draaien. Door middel van illustraties, iconen en korte pakkende teksten heb ik de ambitie, partners, resultaten en toekomstdoelen in beeld gebracht.

De grootste uitdaging bij deze infographic lag in het verhaal kort en krachtig te vertellen. Zonder teveel details en zonder de samenhang te verliezen.

Deel informatie op een aansprekende manier

Wil jij informatie delen met je doelgroep, maar ben je nog op zoek naar een pakkende en effectieve manier? Infographics zijn de oplossing! Door tekst en illustraties te combineren blijft informatie veel beter hangen. Meer weten? Bel Chantal van Heertum, 06 38 58 3333 of mail naar hallo@chantalvanheertum.com