Opdrachtgever

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid & GGD Hart voor Brabant

Chantal van Heertum

Infographic

Infographic StevigOuderschap en VoorZorg

Stevig Ouderschap en VoorZorg zijn 2 interventies met preventieve gezinsondersteunende huisbezoeken voor (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie.
Wanneer is welke interventie het best passend?

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen de interventies Stevig Ouderschap en VoorZorg? En wat zijn de overeenkomsten? Om het voor de JGZ-professional makkelijker te maken om hierover, bijvoorbeeld met de gemeente, in gesprek te gaan heb ik voor het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en GGD Hart voor Brabant een infographic gemaakt.

Er zijn 3 versies van de infographic:

  1. VoorZorg en Stevig Ouderschap (het waarom van beide interventies)
  2. VoorZorg en Stevig Ouderschap (de verschillen tussen beide interventies)
  3. VoorZorg en Stevig Ouderschap (de verschillen tussen beide interventies, invulbaar)