Opdrachtgever

Respect wonen – zorg – welzijn

Chantal van Heertum

Ondernemingsplan

 Hoe krijg je mensen echt in beweging en benut je innovatiekracht en creativiteit uit het veld optimaal?

Respect is specialist op het gebied van ouderenzorg in Den Haag, met een sterke focus op Scheveningen. Om te zorgen dat (nieuwe) medewerkers en externe stakeholders de koers voor de komende jaren begrijpen en ermee aan de slag gaan, heb ik in opdracht van Respect een ondernemingsplan gevisualiseerd.

In het ondernemingsplan dagen we medewerkers uit om samen (nieuwe) betekenissen te geven en verbindingen te leggen voor onze ouderen van morgen. Iets op een andere manier doen waardoor het slimmer, beter of sneller gaat.

Echte co-creatie, van onderaf en vanuit alle hoeken. We omschrijven de koers voor de komende jaren, durven patronen te doorbreken en denken problemen om in kansen. Van focus on what’s wrong naar focus on what’s strong!