Opdrachtgever

Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders

Chantal van Heertum

Verandertraject & communicatie

Samen duurzaam verandering realiseren

Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders heeft een duidelijke ambitie: Constructieve veiligheid verbinden, verbeteren en borgen. Al meer dan 5 jaar werk ik één dag per week bij Verhoeven en Leenders.

Mijn taken zijn divers:

  • Het aantrekken van nieuwe opdrachtgevers die onze visie delen.
  • Het boeien, binden en behouden van medewerkers, onder andere door middel van interactieve workshops.
  • Het delen van kennis met partners om constructieve veiligheid te verbeteren.
  • Ondersteuning van het managementteam bij veranderingsprocessen.
  • Het schrijven en redigeren van beleidsplannen.
  • Het opstellen en uitvoeren van plannen om innovatie- en verbeterprojecten te integreren als een vast onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering.
  • En natuurlijk, het ontwikkelen en uitrollen van communicatie- en marketingplannen.

Waarom? Wat? Hoe?

Elk veranderingstraject gaat gepaard met gedragsverandering, en daarom richt ik me in eerste instantie op de mensen. Zoals Simon Sinek stelt in zijn boek “Start with Why”, doorlopen mensen drie fases bij het aanpassen van gedrag: waarom, wat, hoe.

  • Waarom is deze verandering belangrijk?
  • Wat betekent deze verandering voor mijn dagelijkse werk?
  • Hoe kan ik bijdragen aan het succes van deze verandering?

Bij het communiceren over verandertrajecten, besteed ik altijd aandacht aan deze drie fases.
Als medewerkers niet begrijpen waarom het verandertraject belangrijk is voor Verhoeven en Leenders, zullen ze minder geneigd zijn om bij te dragen aan het succes ervan. Daarom is het cruciaal dat medewerkers het ‘waarom’ en ‘waarom nu’ van de verandering begrijpen en ondersteunen.


“Wat ik erg sterk vind aan Chantal is dat ze het vermogen heeft alle lagen van de organisatie een spiegel voor te houden. Vaak wordt er door technische mensen gedacht vanuit het ‘eigen optimale proces’, terwijl Chantal steeds op de stoel van de ontvangende partij (de klant) gaat zitten. Die zienswijze vanuit de klant beschouwd, helpt enorm om stappen te kunnen zetten in het aspect ‘klantvriendelijkheid’. To be continued!”

ing. Leon Leenders, directeur Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders bv